IMPEL Logo

Powiązanie dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych (IED) z rozporządzeniem REACH, etap I i II

2013 - 2014

Zakończono

Opis projektu i cele

Faza I

W dyrektywie o emisjach przemysłowych (IED) jest wiele odniesień do substancji niebezpiecznych i zagrożeń z nich wynikających. W związku z tym warto zbadać:

 • czy wymagania/obowiązki wynikające z rozporządzenia REACH mogą być przydatne w pracach związanych z wydawaniem pozwoleń i kontrolami;
 • jakie zmiany w formatach REACH dotyczących rejestracji, wniosków o udzielenie zezwolenia byłyby możliwe, aby były jeszcze bardziej kompatybilne i stanowiły wartość dodaną dla zezwoleń i inspekcji IED,
  jakie konsekwencje (w tym pozytywne skutki) mają wymogi REACH dla działań związanych z wydawaniem zezwoleń i inspekcjami, oraz
 • .
 • jak poprawić synergię i komplementarność pomiędzy tymi dwoma aktami prawnymi.

W ramach tego projektu zbadano następujące pytanie: W jaki sposób obowiązki wynikające z rozporządzenia REACH kolidują z ustawowymi obowiązkami IED dotyczącymi wydawania pozwoleń i przeprowadzania kontroli?

Faza II

Ocena powiązań rozporządzenia REACH z dyrektywą IED w pierwszej fazie projektu wykazała, że dalsi użytkownicy/operatorzy mogą korzystać z informacji generowanych w ramach REACH i IED w celu zapewnienia zgodności z przepisami w wielu różnych sytuacjach. Istnieje potrzeba podniesienia świadomości i dostarczenia wszystkim podmiotom odgrywającym rolę w kwestiach międzyprawnych wskazówek i narzędzi, jak radzić sobie z synergią i ją wykorzystywać. W związku z tym zalecono zorganizowanie warsztatów poświęconych temu zagadnieniu.

W 2014 r. projekt IMPEL “Linking the Directive on Industrial Emissions (IED) and the REACH Regulation” (II) koncentruje się na podnoszeniu świadomości na temat wzajemnych powiązań rozporządzenia REACH z dyrektywą IED na poziomie organów, a przez to pośrednio na poziomie operatorów.

.

Wynikiem projektu jest raport, zawierający:

.
 • przegląd instrumentów i narzędzi dotyczących substancji chemicznych istniejących do obsługi pozycji w procedurach udzielania zezwoleń;
 • definicję zestawu danych o substancjach chemicznych, które są potrzebne do wniosków o wydanie pozwolenia;
 • rekomendacja procedury, jak postępować z obowiązkiem stosowania substancji mniej niebezpiecznych;
 • zidentyfikowane materiały poradnikowe i najlepsze praktyki;
 • rekomendacje.
.

 

.

Number: 2013/09 - 2014/10 – Status: Zakończono – Period: 2013 - 2014 – Topic: Przemysł i powietrze - Tags:

Subscribe to our newsletter