IMPEL Logo

Mapowanie zestawu narzędzi regulacyjnych

2016

Zakończono

Opis projektu i cele

Zestaw narzędzi regulacyjnych nie jest powszechnie znany ani w pełni rozumiany w całości ze względu na szybkie zmiany w praktyce regulacyjnej i postępy w technologii. Projekt ten ma na celu zidentyfikowanie praktyk stosowanych głównie w Europie, ale także na całym świecie (poprzez ankiety i poszukiwania w literaturze), tak aby można je było przyporządkować do spektrum zgodności. Zwiększy to zrozumienie wszystkich regulatorów, umożliwiając im zastosowanie tych nowych narzędzi i praktyk odpowiednio w tandemie, aby wspomóc zgodność.

.

 

Number: 2016/18 – Status: Zakończono – Period: 2016 – Topic: Narzędzia i podejścia przekrojowe - Tags:

Subscribe to our newsletter