IMPEL Logo

Minimalne kryteria inspekcji: Planowanie i Sprawozdawczość

1998 - 1999

Zakończono

Opis projektu i cele

Tło

IMPEL sfinalizował serię wytycznych dotyczących Minimalnych Kryteriów Inspekcji, które dały podstawy do wydania rozporządzenia RMCEI, oraz opublikował książkę Reference Book for Environmental Inspection. W skład wytycznych wchodzą następujące dokumenty:

  • Zasady ogólne (listopad 1997)
  • .
  • Częstotliwość inspekcji (grudzień 1998)
  • Samokontrola operatora (grudzień 1998)
  • Planowanie i raportowanie kontroli (grudzień 1998) .

Opis projektu

Organy inspekcyjne powinny przygotować plany programów inspekcji. Powinny one zawierać odpowiednie cele danego organu i uwzględniać kilka kluczowych elementów, takich jak branże, które mają być kontrolowane, dostępne zasoby, czas dostępny na kontrole, częstotliwość kontroli rutynowych, kontroli reaktywnych i ustalanie priorytetów.

Organy inspekcyjne powinny również przygotowywać sprawozdania z programów inspekcji dla jednej lub więcej grup docelowych, takich jak społeczeństwo lub ustawodawca (w celu uzyskania informacji zwrotnej dla prawodawstwa). Podano kilka celów takich raportów, które będą się różnić w zależności od celu. Proponuje się kluczowe elementy sprawozdań, takie jak liczba przeprowadzonych kontroli, poziom zgodności i poziom sukcesu w spełnianiu wymagań planu.

Dobrą praktyką byłoby publiczne udostępnianie planów i sprawozdań. Przedstawiono propozycje dotyczące dostępności i upowszechniania planów i sprawozdań.

Number: 1999/03 – Status: Zakończono – Period: 1998 - 1999 – Topic: Narzędzia i podejścia przekrojowe - Tags:

Subscribe to our newsletter