IMPEL Logo

National Peer Review Initiative (NPRI)

2019

Na bieżąco

Opis projektu i cele

Projekt ma na celu stworzenie podstaw do rozwoju autonomicznych działań Peer Review w Krajowych Sieciach Władz i Agencji Środowiskowych. Może on być wykorzystany jako instrument poprawy własnych wyników poprzez dialog, konfrontację współpracy i dzielenie się dobrymi praktykami wśród rówieśników należących do tej samej sieci.

Faza I projektu miała na celu opracowanie ram, w których powinny odbywać się tego typu inicjatywy: Proces peer review był badany jako ogólny i elastyczny schemat, w oparciu o doświadczenia ważnych organizacji międzynarodowych, które już go stosują. Dzięki pracy zespołu projektu NPRI, sieci krajowe mają dostęp do wszystkich informacji i schematów, aby rozpocząć wdrażanie peer review z własnej inicjatywy i przy użyciu własnych środków. IMPEL chętnie wspiera rozwój tej praktyki, która może być dostosowana do charakterystyki i potrzeb samej sieci.

.

Faza III projektu NPRI, ma na celu wsparcie krajów chcących opracować własny schemat peer review lub chcących poprawić schemat, który już stosują. Zespół Projektu jest również dostępny w celu wsparcia faktycznej organizacji i prowadzenia przeglądów wzajemnych.

Powiązane pliki/informacje

 

  • Prezentacje - Seminarium zamykające NPRI- faza 2
  • .
  • COM(2018) 10 final (Działanie 1 “Poprawa rozmieszczenia wiedzy specjalistycznej w zakresie zapewniania zgodności środowiskowej w całej UE poprzez wzajemne oceny, wspólne działania egzekucyjne, wizyty zapewniające zgodność i wykorzystanie narzędzia TAIEX-EIR Peer2Peer”)
  • .

Number: 2021/08-WP1, 2020/16, 2019/21 – Status: Na bieżąco – Period: 2019 – Topic: Woda i ziemia - Tags:

Subscribe to our newsletter