IMPEL Logo

Spotkanie zespołu ekspertów ds. ochrony przyrody i wspólne kontrole

2016

Na bieżąco

Opis projektu i cele

W 2014 roku zrealizowano pierwszy zielony IMPEL Review Initiaive (IRI) w Rumunii, drugi zielony IRI zostanie zrealizowany w maju 2016 roku we Włoszech. Zidentyfikowano najlepsze praktyki i możliwości poprawy. Rumunia wskazała obszar koncentracji, w którym chcą wymieniać wiedzę i doświadczenie; mianowicie na organizacji agencji ochrony środowiska i przyrody (oddzielonych lub połączonych). Podczas warsztatów w Rumunii w 2015 roku grupa robocza zidentyfikowała kwestię ‘nielegalnej turystyki myśliwskiej’ jako okazję do wspólnej pracy w celu określenia zakresu tej działalności oraz identyfikacji aspektów prawnych i nielegalnych. Opierało się to na prezentacji prokuratora z Rumunii. Sprawa ta miała głęboki wpływ na stan ochrony przyrody i powiedziano, że nielegalne działania nadal trwają. W planie zarządzania dla zespołu ekspertów ds. ochrony przyrody, ‘struktura szkieletowa’ zawiera cykl w postaci działania IRI, po którym następuje spotkanie zespołu ekspertów w kolejnym roku.

.

W trakcie przewidzianych warsztatów zaplanowano co najmniej cztery następujące tematy:

.
  1. Wyniki zielonego IRI Włochy;
  2. Wyniki wspólnych inspekcji;
  3. Wymiana informacji pomiędzy organami i NGO’s (progress report mailinglist);
  4. Prawdopodobne projekty na rok 2017.

2018 Spotkanie zespołu ekspertów

W planie zarządzania zespołem ekspertów ds. ochrony przyrody ‘struktura szkieletowa’ zawiera cykl z działania IRI, po którym następuje spotkanie zespołu ekspertów w kolejnym roku. Podczas spotkań zespołu ekspertów państwa członkowskie prezentują najnowsze osiągnięcia w dziedzinie przestępczości przeciwko dzikim zwierzętom (najlepsze praktyki, przypadki przestępstw), a także wyniki projektów dotyczących ochrony przyrody, współpracy z innymi sieciami i organizacjami pozarządowymi (udział w działaniach LIFE plus) oraz propozycje przyszłych projektów.

Główne wyniki:

  • Wymiana informacji (dotyczących egzekwowania), koleżeńska pomoc w celu poprawy organizacji i realizacji wymogów prawodawstwa UE w zakresie ochrony przyrody;
  • Rozbudowana sieć współpracujących ze sobą inspektorów oraz,
  • Uzgodnienie przyszłych działań.

Number: 2016/16 - 2018/14 – Status: Na bieżąco – Period: 2016 – Topic: Ochrona przyrody - Tags:

Subscribe to our newsletter