IMPEL Logo

Konferencja na temat zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska w sieciach

2016 - 2016

Zakończono

Opis projektu i cele

Są dwa główne tematy, które kierują potrzebą zorganizowania tej konferencji:

.
  1. Wzmocnienie współpracy w łańcuchu egzekwowania prawa oraz,
  2. Zachęcanie do dalszych innowacji w zakresie przestrzegania i egzekwowania przepisów.

Pomysł konferencji Networks jest niezbędny, jeśli chcemy zbadać i przyjrzeć się sposobom poprawy łańcucha egzekwowania prawa jako całości. W tym celu dalsza koordynacja z siostrzanymi organizacjami: EU FJE (sieć sędziów UE) i ENPE (sieć prokuratorów UE) oraz ENVI CrimeNet jest potrzebna.

Celem jest podkreślenie studiów przypadków dobrej współpracy i najlepszych praktyk pomiędzy zezwoleniami / inspektorami, prokuratorami, sędziami i policjantami. Zaprezentujemy lekcje wyciągnięte i studia przypadków, gdzie sprawy mogły być lepsze, jak również to, co wszyscy możemy zrobić, aby poprawić ochronę środowiska. Szczególny nacisk w sesjach konferencji powinien być położony na powiązania i komunikację pomiędzy każdą częścią łańcucha.

.

Na tle wyzwań związanych z zasobami, z którymi boryka się wiele agencji i organizacji wykonawczych, wszyscy musimy wdrożyć inteligentniejsze i bardziej efektywne sposoby wykorzystania naszych ograniczonych budżetów i zasobów kadrowych. Konferencja będzie zatem dążyć do podkreślenia obszarów innowacji w zakresie zgodności i egzekwowania prawa wzdłuż łańcucha.

> strukturalnych podstawach, z dodatkową możliwością, że przyszłe wspólne projekty mogą być realizowane bardziej
regularnie. Z punktu widzenia IMPEL’bardziej konkretnie, pożądanym rezultatem jest informacja zwrotna i wkład do pracy, którą wykonujemy nad zrozumieniem ‘Wyzwania Wdrożeniowego’. Innymi słowy, jakie są kluczowe luki we wdrażaniu i egzekwowaniu prawa ochrony środowiska w Europie oraz
co możemy zrobić i co robimy, aby wypełnić te luki. Obszary wyróżnione na konferencji dotyczące egzekwowania prawa i innowacji powinny stymulować i oferować rozwiązania w zakresie wypełnienia kilku z tych luk.

Powiązane pliki/informacje

 

 

Number: 2016/24 – Status: Zakończono – Period: 2016 - 2016 – Topic: Narzędzia i podejścia przekrojowe - Tags:

Subscribe to our newsletter