IMPEL Logo

Praktyczne zastosowanie zasad lepszego stanowienia prawa w poprawie skuteczności i efektywności organów inspekcji ochrony środowiska

2009

Zakończono

Opis i cele projektu

Ten projekt IMPEL miał na celu dostarczenie praktycznych rozwiązań i dzielenie się dobrymi praktykami wśród organów kontroli środowiska w Europie w zakresie inicjatyw mających na celu poprawę wydajności i skuteczności działań regulacyjnych, takich jak wydawanie pozwoleń i przeprowadzanie kontroli. Korzyści płynące z projektu miały na celu:

  • Podzielenie się najlepszymi praktykami i praktycznymi rozwiązaniami wspólnych problemów, przed którymi stoją organy kontroli, co przyniesie korzyści dla środowiska, biznesu i społeczeństwa.
  • Przedstawienie dowodów na wyniki i skuteczność podejścia opartego na lepszych regulacjach prawnych.
  • Informowanie europejskich i krajowych twórców prawa o najlepszych praktykach podejścia do wdrażania przepisów.

Zidentyfikowano szereg trendów w podejściach do lepszych uregulowań prawnych:

  • Większe wykorzystanie alternatyw dla pozwoleń na zamówienie, np. ogólnych warunków wiążących.
  • Więcej dowodów na stosowanie podejść sektorowych, np. dążenie do uzgodnienia celów w zakresie wydajności wykraczających poza minimalne normy regulacyjne.
  • Streamlining lub integracyjne podejścia dla firm, które prowadzą podobną działalność w wielu miejscach.
  • Połączenie różnych rodzajów działań kontrolnych w jeden lub zharmonizowany proces, który zwiększa spójność i zmniejsza koszty dla przedsiębiorstw i organów władzy.
  •  

    .

Number: 2009/04 – Status: Zakończono – Period: 2009 – Topic: Narzędzia i podejścia przekrojowe - Tags:

Subscribe to our newsletter