IMPEL Logo

Zmniejszenie zawartości pestycydów w wodzie

2016 - 2016

Zakończono

Opis projektu i cele

Projekt ma na celu ułatwienie wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie:

.
  • Jak państwa członkowskie znajdują równowagę między środkami dobrowolnymi i obowiązkowymi;
  • Jak państwa członkowskie określają podstawy prawne, aby osiągnąć cele RDW;
  • Zaprojektowanie monitoringu pestycydów opartego na ryzyku;
  • Powiązane pliki/informacje

     

     

Number: 2016/13 - 2017/14 – Status: Zakończono – Period: 2016 - 2016 – Topic: Woda i ziemia - Tags:

Subscribe to our newsletter