IMPEL Logo

Mini-konferencja dotycząca strategii regulacyjnej

2017

Zakończono

Opis projektu i cele

W różnych inicjatywach IMPEL Review (IRIs) stwierdzono, że wiele organizacji nie potrafi jasno wyartykułować swojej nadrzędnej strategii regulacyjnej, do której wszystkie prace regulacyjne mogą być jasno dopasowane. W metodologii Doing the Right Things istnieje również wymóg określenia kontekstu i celów, które powinny być dostosowane do strategii regulacyjnej. Poprzez zrozumienie, jakie opcje są dostępne, regulatorzy będą w stanie stworzyć/ulepszyć/rozwinąć swoją strategię.

.

Number: 2017/24 – Status: Zakończono – Period: 2017 – Topic: Narzędzia i podejścia przekrojowe - Tags:

Subscribe to our newsletter