IMPEL Logo

REMAS - IMPEL Wymagania dotyczące kryteriów Remas

2004

Zakończono

Opis i cele projektu

Niniejszy raport został przygotowany w celu uwzględnienia poglądów firmy IMPEL’w ramach projektu Remas, w szczególności w odniesieniu do rozwoju ‘Kryteriów Remas’. Projekt Remas jest współfinansowany przez program UE LIFE-Środowisko, Brytyjską Agencję Środowiska, Szkocką Agencję Ochrony Środowiska, Instytut Zarządzania i Oceny Środowiska oraz Irlandzką Agencję Ochrony Środowiska. Celem projektu jest osiągnięcie konsensusu w sprawie wartości niezależnie certyfikowanego systemu zarządzania środowiskowego (SZŚ) dla regulatora środowiskowego oraz określenie, które środki dobrowolnej zgodności najskuteczniej chronią środowisko i dlaczego. ‘Kryteria Remas’ są zdefiniowane jako te elementy SZŚ, które uważane są za kluczowe dla poprawy wyników w zakresie ochrony środowiska i wspomagania regulacji.

.

 

.

Number: 2004/13 – Status: Zakończono – Period: 2004 – Topic: Narzędzia i podejścia przekrojowe - Tags:

Subscribe to our newsletter