IMPEL Logo

Sprawozdawczość dla społeczeństwa

2008 - 2009

Zakończono

Opis projektu i cele

Celem projektu było ustalenie, jakie podstawowe informacje o przeprowadzonych kontrolach środowiskowych powinny być udostępniane społeczeństwu i w jaki sposób można je najlepiej udostępniać, zwłaszcza drogą elektroniczną (Internet), oraz przedstawienie rekomendacji. W ramach projektu udało się ustalić, jakie informacje są udostępniane społeczeństwu i w jakiej formie.

Number: 2008/04 – Status: Zakończono – Period: 2008 - 2009 – Topic: Narzędzia i podejścia przekrojowe - Tags:

Subscribe to our newsletter