IMPEL Logo

Cykl seminariów "Wnioski z wypadków przemysłowych

1999

Na bieżąco

Opis projektu i cele

Zbieranie i analiza danych dotyczących wypadków przemysłowych jest konieczna w celu zapobiegania nowym wypadkom. Inspektorzy muszą mieć ilustracje sytuacji wypadkowych, aby zrozumieć, co rzeczywiście się stało i jakie środki zostały ostatecznie podjęte w takich sytuacjach.

Od 1999 r. odbywa się szereg seminariów dotyczących wyciągniętych wniosków w celu ułatwienia rozpowszechniania i wymiany informacji między organami inspekcyjnymi państw członkowskich. Podczas tych spotkań inspektorzy przedstawiają wybrane wypadki, podając opisy techniczne i wyniki przeprowadzonej analizy (podjęte środki, błędy organizacyjne, systemy lub materiały, które zawiodły itp.) ). Przedstawiają również szczegółowo wnioski wyciągnięte z wypadków oraz swoje własne doświadczenia w trakcie lub po wypadku. Możliwy jest krótki przegląd obowiązujących przepisów, tematów sądowych lub organizacyjnych. Pozostawia się czas na dyskusję pomiędzy uczestnikami.

Celem tej serii seminariów jest tam kontynuacja wymiany doświadczeń w zakresie wypadków (eksplozje, pożary, zanieczyszczenia itp.) dotyczących zarówno aspektów technicznych, jak i obowiązujących przepisów oraz wzmocnienie wymiany doświadczeń pomiędzy organami inspekcji państw członkowskich, a także promowanie rozwoju dobrych praktyk.

Powiązane pliki/informacje

 

Number: 2021/02, 2019/03, 2017/03, 2015/02, 2013/04, 2011/10, 2009/01, 2005/11, 2003/01, 2002/03, 2001/03, 2000/09, 1999/01 – Status: Na bieżąco – Period: 1999 – Topic: Przemysł i powietrze - Tags:

Subscribe to our newsletter