IMPEL Logo

Konferencja Glebowa

2015 - 2015

Zakończono

Opis projektu i cele

IMPEL organizuje Konferencję Glebową 2015, której celem jest wymiana doświadczeń i wspieranie wdrażania najlepszych praktyk dotyczących ochrony gleby wśród praktyków na poziomie UE. Kontekstem jest “Międzynarodowy Rok Gleb (IYS)”, ogłoszony przez Organizację Narodów Zjednoczonych na ten rok i, ogólnie rzecz biorąc, okazja do rozwoju inicjatyw podnoszących świadomość na temat ochrony tego istotnego elementu środowiska.

Międzynarodowy Rok Gleb (IYS) jest jednym z najważniejszych wydarzeń w historii. .

 

Number: 2015/10 – Status: Zakończono – Period: 2015 - 2015 – Topic: Woda i ziemia - Tags:

Subscribe to our newsletter