IMPEL Logo

Strategiczna współpraca sieciowa

2020

Na bieżąco

Opis projektu i cele

Duża część pracy klastra IMPEL Waste & TFS skupia się na zgodności transgranicznego przemieszczania odpadów. Ponieważ duża ilość przesyłanych odpadów jest przeznaczona do krajów spoza Europy, ważne jest, aby mieć dobre kontakty z władzami w tych krajach docelowych. Większość członków sieci IMPEL ma minimalny kontakt z tymi odległymi krajami. Szkody w środowisku naturalnym, takie jak wyrzucanie e-odpadów w Afryce czy wyrzucanie plastiku w Azji, są niestety dość powszechne i obserwujemy dużą liczbę przypadków strukturalnego nielegalnego ruchu. Rynek jest dynamiczny i w wyniku ostatnich wydarzeń politycznych, takich jak zakaz importu w Chinach, władze europejskie mają trudności z nadążeniem za sytuacją w praktyce. W takich przypadkach niezbędna jest współpraca międzynarodowa.

.

Ponadto, IMPEL Waste & TFS uczestnicy napotykają różnice pomiędzy europejskim WSR a Konwencją Bazylejską, takie jak klasyfikacja odpadów oraz ograniczenia eksportu i importu. Ponadto, w przypadku nielegalnego przemieszczania brak jest strukturalnej dobrej współpracy pomiędzy wszystkimi władzami krajów na różnych kontynentach. Tylko dobre zgranie i komunikacja może zapobiec problemom i nielegalnym przemieszczeniom, wyrównać szanse, poprawić procedury powiadamiania, repatriacji odpadów do kraju pochodzenia oraz ścigania przestępstw związanych z odpadami.

Aby pomóc członkom IMPEL zespół ekspertów Waste & TFS ma na celu wspieranie klastra i jego projektów za pomocą strategicznej strukturalnej skutecznej współpracy z sieciami TFS poza Europą. Przykładem takich sieci jest Azjatycka Sieć Zapobiegania Nielegalnemu Transgranicznemu Przemieszczaniu Odpadów Niebezpiecznych.

Pożądane wyniki/rezultaty:

.
  • Sprawozdania z konferencji, prezentacje, listy uczestników i osób kontaktowych.
  • Wgląd w obowiązujące przepisy w krajach przeznaczenia i licencjonowane obiekty w krajach przeznaczenia.
  • Pomoc członkom IMPEL w ogólności lub w zależności od sytuacji.

Powiązane pliki/informacje

  • 1st Konwencja bazylejska, europejskie rozporządzenie w sprawie przemieszczania odpadów (WSR).
  • 2nd Konwencja z Hongkongu, Europejskie Rozporządzenie w sprawie recyklingu statków.
  • 3rd Lista państw trzecich, European WSR.
  • 4th Waste Framework Directive.
  • 5th Rozszerzona odpowiedzialność producenta (np. WEEE, Opakowania).
.

Number: 2021/19-WP3, 2020/04 – Status: Na bieżąco – Period: 2020 – Topic: Odpady i TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter