IMPEL Logo

STRATEGIE WERYFIKACJI SAMOKONTROLI I SPRAWOZDAWCZOŚCI W ZAKRESIE EMISJI DO POWIETRZA"

2021 - 2022

Zakończono

W dniach 28 września i 11 października 2021 r. odbyły się warsztaty online z zakresu samokontroli emisji do powietrza przez operatorów, zorganizowane w ramach projektu IMPEL Implementation IED. Warsztaty dotyczyły samokontroli Operatorów, w zakresie emisji do powietrza, ciągłej i nieciągłej, koncentrowały się na wiarygodności samokontroli i jej raportowaniu przez operatorów (posiadaczy obowiązków).

Number: – Status: Zakończono – Period: 2021 - 2022 – Topic: Przemysł i powietrze - Tags:

Subscribe to our newsletter