IMPEL Logo

Wsparcie i działania następcze dla rumuńskiego IRI w zakresie ochrony przyrody

2015

Zakończono

Opis projektu i cele

W 2014 roku w Rumunii zrealizowano pierwszy ‘zielony’ IRI. Zidentyfikowano najlepsze praktyki i możliwości rozwoju. W trakcie realizacji IRI rumuńska Narodowa Straż Ochrony Środowiska (NEG) zwróciła uwagę na to, że niektóre wyniki IRI są kogodne w analizie i że należy przeprowadzić dalsze prace, które pomogą im wdrożyć wyniki. W związku z tym NEG zwróciła się o wymianę wiedzy i doświadczeń, koncentrując się na przykład na organizacji agencji ochrony środowiska i przyrody: czy należy je rozdzielić, czy połączyć?

Ten projekt kontynuacyjny ma na celu dalsze ułatwianie wymiany informacji i zapewnienie kolegialnej pomocy w celu poprawy organizacji i realizacji wymogów prawodawstwa UE w zakresie ochrony przyrody.

.

Number: 2015/13 – Status: Zakończono – Period: 2015 – Topic: Ochrona przyrody - Tags:

Subscribe to our newsletter