IMPEL Logo

Projekt TFS Seaport I-II

2003 - 2006

Zakończono

Opis projektu i cele

Celem tych projektów była poprawa egzekwowania przepisów dotyczących przemieszczania odpadów w Europie, zgodnie z rozporządzeniem UE 259/93 i konwencją bazylejską, poprzez poprawę współpracy między organami wykonawczymi.

W ramach projektów zidentyfikowano kilka poziomów poprawy. W drugim etapie utworzono i rozbudowano sieć organów wykonawczych w portach uczestniczących w projekcie. Sieć ta jest wykorzystywana do wymiany informacji o naruszeniach przepisów, różnicach w interpretacji i wiedzy na temat egzekwowania przepisów. Co ważniejsze, sieć ta została wykorzystana do planowania rzeczywistych wspólnych działań egzekucyjnych. Opracowano i zastosowano standardowe metody egzekwowania przepisów, ustalono wspólne priorytety i przeprowadzono wspólne działania. W ten sposób projekt wniósł istotny wkład zarówno w integralność rynku wewnętrznego (odpadów), jak i cele środowiskowe leżące u podstaw europejskich przepisów dotyczących przemieszczania odpadów. W najbliższej przyszłości zostanie zrealizowany drugi projekt, bazujący na doświadczeniach zdobytych w pierwszym projekcie oraz na zwiększonej liczbie uczestniczących portów.

Powiązane pliki/informacje

Seaport I:

Number: 2003/05 - 2005/08 – Status: Zakończono – Period: 2003 - 2006 – Topic: Odpady i TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter