IMPEL Logo

Projekt Duży/Mały TFS

2021

Na bieżąco

Opis projektu i cele

Przez kilka lat i wiele projektów IMPEL inicjatorzy projektu zidentyfikowali, że wielu inspektorów TFS łącznie ma za sobą tysiące kontroli w zakresie TFS. Wszystkie te inspekcje sprowadzały się do szerokiej znajomości przepisów prawa związanych z fizycznymi kontrolami transgranicznego przemieszczania odpadów. Jednakże, pomimo kilku zmian legislacyjnych i przeglądów przepisów, nadal brakuje połączenia pomiędzy ustawodawcami a inspektorami w terenie, jeśli chodzi o niektóre szczegóły przepisów. Te “szczegóły” mogą być tam, gdzie są pewne intencje z ustawodawstwem, ale z powodu rozłączenia z powodu długich linii komunikacyjnych i wielu agencji pomiędzy ustawodawcami na poziomie UE i inspektorami TFS oraz poziomu, na którym takie “szczegóły” mogą nie być podniesione wyżej w priorytetach każdego narodu w stosunku do Komisji, ponieważ są to tylko “szczegóły”.

.

Projekt ma na celu zidentyfikowanie tych bardzo ważnych szczegółów w związku z kontrolami fizycznymi w sposób ilościowy, za pomocą statystyk IMPEL, jak również poprzez wywiady jakościowe z inspektorami TFS w państwach członkowskich w celu identyfikacji tych szczegółów.

Użyte dane ilościowe zostaną wykorzystane w połączeniu z jakościowymi w celu zidentyfikowania pewnych kluczowych punktów, które za pomocą statystyk mogą być zidentyfikowane jako problem dla dużej części Europy i wykorzystania wiedzy eksperckiej funkcjonariuszy TFS w celu ugotowania problemów ze statystykami w związku z kontrolami fizycznymi. Następnie jak te problemy przejawiają się w rzeczywistej pracy w związku z możliwą wadą lub chybioną intencją przepisów.

.

 

Number: 2021/07 – Status: Na bieżąco – Period: 2021 – Topic: Odpady i TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter