IMPEL Logo

Transgraniczne przemieszczanie e-odpadów

2010

Zakończono

Opis projektu i cele

Praktyczność i wykonalność propozycji przekształcenia WEEE (2009)

IMPEL wcześniej opracował listę kontrolną do badania praktyczności i wykonalności (P&E)
kwestii proponowanego i istniejącego prawa ochrony środowiska. W grudniu 2008 roku Komisja przyjęła wniosek dotyczący przekształcenia dyrektywy WEEE. W niniejszym sprawozdaniu przedstawiono ocenę kwestii związanych z ochroną środowiska wynikających z wniosku, opartą na liście kontrolnej IMPEL.

Zwalczanie nielegalnego eksportu e-odpadów (2010)

Zgodne z prawem, bezpieczne usuwanie odpadów elektronicznych (e-odpadów) od wielu lat stanowi problem dla wielu krajów, powodując katastrofalne skutki dla zdrowia i samopoczucia ludzi oraz znaczną degradację środowiska, zwłaszcza w krajach rozwijających się. Mnogość międzynarodowych przepisów i regulacji nie zdołała jak dotąd uregulować globalnego rynku, na którym pozbawieni skrupułów operatorzy czerpią zyski z taniego i nielegalnego pozbywania się e-odpadów za granicą, zamiast skorzystać z ekologicznie odpowiedzialnej, ale droższej opcji pełnego recyklingu w celu usunięcia i zneutralizowania materiałów toksycznych. Projekt ten miał na celu pomóc uczestniczącym w nim państwom członkowskim lepiej zrozumieć ich własny wkład w ten problem oraz to, jak mogą skuteczniej radzić sobie z problemem nielegalnego eksportu e-odpadów.

 

Number: 2009/11 - 2010/18 – Status: Zakończono – Period: 2010 – Topic: Odpady i TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter