IMPEL Logo

Wykorzystanie technologii w regulacji

2015

Zakończono

Opis i cele projektu

Faza I: Mini-konferencja (2015)

Od wszystkich inspektoratów wymaga się, aby były jak najbardziej wydajne i skuteczne, a jednocześnie oferowały istniejące lub nawet rozszerzone usługi. Ostatnie inicjatywy przeglądu IMPEL przyniosły informacje o różnych postępach technologicznych dokonywanych przez agencje regulacyjne w Europie.

Ta mini konferencja ma na celu podzielenie się wiedzą nie tylko na temat tego, co jest dostępne, ale także historią pułapek/kosztów rozwoju i problemów, które prowadzą do powstania gotowego produktu.

Proponowana podstawowa struktura:

  • Projekt & wykorzystanie aplikacji w regulacji;
  • Wykorzystanie technologii hand held i integracja z technologią back-office;
  • Interfejs technologii back-office ze społeczeństwem.

Grupy docelowe konferencji to menedżerowie regulacyjni z umiejętnością wpływania na zmiany, specjaliści ds. rozwoju regulacji oraz informatycy z doświadczeniem regulacyjnym.

.

Konferencja ułatwia dzielenie się wiedzą (a nawet technologią) i uczenie się, aby umożliwić innym agencjom zwiększenie ich możliwości, mając nadzieję, że w procesie unikania niektórych pułapek w rozwoju. Zamiarem jest zorganizowanie spotkania zespołu ekspertów X-cutting w sąsiedztwie mini konferencji. Będzie to miało dodatkową korzyść w postaci zwiększenia liczby osób uczestniczących w spotkaniu zespołu ekspertów.

Faza II

Faza II: Drony i technologie mobilne (2017)

Wiele agencji wprowadza obecnie nowe technologie do swoich agencji, aby zwiększyć ich możliwości. Zostało to zidentyfikowane w X-Cutting Expert Team Technology Conference w Glasgow, że wielu z nas podejmuje się projektów w tym obszarze, z których każdy przełamuje swój własny nowy grunt i zużywa wiele zasobów (siły roboczej i gotówki).

Ten projekt ma na celu porównanie za pomocą kwestionariusza tego, co zostało zrobione do tej pory i kto rozpoczyna rozwój w tej dziedzinie. Nauka z tego zostanie wykorzystana do opracowania procesu z pułapkami i skrótami podkreślonymi w celu umożliwienia nam wszystkim szybszego dotarcia do celu. Wyjściem będą wytyczne i pakiet e-learningowy, który może być dzielony wśród członków. Poprzez zrozumienie, jakie opcje są dostępne, regulatorzy będą mogli zidentyfikować najlepszy zakres narzędzi dla danego zadania. Jest to prawdziwie przekrojowe, ponieważ dotyczy wszystkich przepisów.

Faza III: Mini konferencja (2019)

.

Regulatorzy środowiskowi stoją w obliczu ciągłej walki, aby być w stanie zrobić więcej przy mniejszym lub większym poziomie zasobów.  Aby stać się lub nadal pozostać wydajnym i skutecznym regulatorem, nowe technologie muszą zostać objęte.

.

W 2019 roku nacisk zostanie położony na najnowocześniejsze osiągnięcia w zakresie wykorzystania technologii, w tym sztucznej inteligencji (i uczenia maszynowego), eDNA, technologii czujników i wykorzystania technik obserwacji ziemi.

.

W związku z tym minikonferencja 2019 stwarza praktykom IMPEL, pełniącym różne role, możliwość zapewnienia, że ich najnowsze osiągnięcia technologiczne mogą być dzielone z rówieśnikami.

Oczekiwane rezultaty:

.
  • Raport z konferencji.
 

 

Number: 2015/21 - 2016/21 - 2017/23 - 2019/17 – Status: Zakończono – Period: 2015 – Topic: Narzędzia i podejścia przekrojowe - Tags:

Subscribe to our newsletter