IMPEL Logo

Oczyszczanie wody i gruntów

2021

Na bieżąco

Opis i cele projektu

>

Zarządzanie zanieczyszczonymi terenami jest procesem, który przebiega w różnym tempie w poszczególnych państwach członkowskich. Wynika to częściowo z różnic w ustawodawstwie, które oznaczają różne definicje, jak na przykład “potencjalnie zanieczyszczone tereny”, “zanieczyszczone tereny”, “rekultywowane tereny”. Z tego powodu Komisja Europejska-JRC podjęła inicjatywę wraz z siecią EEA-EIONET w celu znalezienia wspólnych definicji oraz ankietę w państwach członkowskich w 2018 r., która zaowocowała zdefiniowaniem 6 statusów lokalizacji.

>

Oczekiwane rezultaty tego projektu to:

  • Wsparcie/wymiana doświadczenia technicznego wymaganego do poczynienia postępów w fazie naprawczej w Europie w celu umożliwienia tym państwom członkowskim, w których obecnie nie przeprowadza się żadnej procedury, uzyskania jednego odniesienia.
  • Dzielenie się wiedzą, umiejętnościami i dobrymi praktykami, opracowywanie wytycznych technicznych, koordynowanie działań między krajami.
  • Zaangażowanie głównych europejskich sieci zajmujących się kwestiami zanieczyszczonych terenów, takich jak COMMON FORUM, Eionet WG Contamination i NICOLE.

Działalność 2023

>
  • Zespół projektowy pracuje nad przygotowaniem dwóch nowych dokumentów dotyczących desorpcji termicznej i fitoremediacji. Pierwszy projekt spodziewany jest na październik 2023 r.
  • .

Fraporty końcowe 2022

>

Zespół projektowy opublikował raporty końcowe dotyczące ekstrakcji wielofazowej w listopadzie 2022 r. i płukania gleby w styczniu 2023 r. Tłumaczenie tych raportów jest w toku (spodziewane na wrzesień 2023 r.)

Raport dotyczący ekstrakcji wielofazowej (MPE) (PL)

Raport z płukania gleby (SW) (PL)

In situ Chemical Oxidation (Final reports 2021)

>

Zespół projektowy opublikował w 2021 r. następujące raporty końcowe dotyczące utleniania chemicznego na miejscu w kilku językach UE:

>

In Situ Chemical Oxidation (ISCO) report (EN)

Oxidacion Quimica "in situ" (ISCO) (ES)

Rapport sur l'oxydation chimique in situ (OCIS) (FR)

Έκθεση για την επιτόπια χημική οξείδωση (ΕΤΧΟ),Τελική έκθεση (GR)

Raport z badania osmozy in situ (ISCO) (IT)

In situ chemische oxidatie (ISCO) (NL)

>

Utlenianie Chemiczne In Situ - raport (PL)

>

Relatório – Oxidação Química In Situ (ISCO) (PT)

>

Raport privind Oxidarea Chimică in-situ (ISCO). (RO)

In Situ Kemična Oksidacija (In Situ Chemical Oxidation - ISCO) poročilo (SI)

In situ chemická oxidácia (ISCO), Záverečná správa (SK)

Yerinde Kimyasal Oksidasyon Raporu (TR)

>

Soil Vapour Extraction (Final reports 2021)

>

Zespół projektowy opublikował w 2021 r. następujące raporty końcowe dotyczące ekstrakcji oparów z gleby w kilku językach UE:

>

Raport dotyczący ekstrakcji oparów z gleby (SVE) (EN)

>

Extracción de vapores del suelo (SVE) (ES)

Rapport sur l'extraction des vapeurs du sol (EVS). (FR)

Έκθεση για την εξαγωγή ατμών εδάφους. (GR)

Estrazione vapori da suolo (SVE) (IT)

>

Bodemlucht-Extractie -report (NL)

>

Ekstrakcja Par z Gruntu (SVE) - raport (PL)

>

Relatório - Extração de Vapor do Solo (SVE) (PT)

>

Raport privind extracția vaporilor din sol (SVE). (RO)

Ekstrakcija talnih hlapov (Soil Vapour Extraction - SVE) poročilo (SI)

>

Extrakcia pôdneho vzduchu (SVE) (SK)

>

Toprak Gazı Ekstraksiyonu (SVE) Raporu (TR)

>

Powiązane pliki/informacje

>

• Gleba Strategia tematyczna.
• COM(2006)231 final.
• Konwencja Sztokholmska (art. 6, ostatnia wersja).
• MINAMATA Convention on Mercury.
• No net land take by 2050 reported for the first time in the Roadmap to a Resource Efficient Europe, COM(2011) 571 final.

>

Number: 2021/08-WP6, 2020/09 – Status: Na bieżąco – Period: 2021 – Topic: Woda i ziemia - Tags: water

Subscribe to our newsletter