IMPEL Logo

Przestępstwa wodne

2018 - 2021

Zakończono

Opis projektu i cele

W Konkluzje Rady w sprawie przeciwdziałania przestępstwom przeciwko środowisku  (8 grudnia 2016 r.) uznały rolę IMPEL w przeciwdziałaniu przestępstwom przeciwko środowisku, jednak wspólna definicja “przestępstw przeciwko wodzie” jest wyzwaniem. Ponadto, przestępstwa związane z wodą są często rekodowane w ramach innych przestępstw – jak oszustwa, korupcja, handel, fałszowanie dokumentów, terroryzm – z braku systematycznego podejścia analitycznego. Charakter i zakres tego rodzaju działań jest nadal stosunkowo mało znany. W związku z tym niniejszy wniosek ma na celu poszerzenie wiedzy na temat przestępstw związanych z wodą, angażując społeczność IMPEL w projekt mający na celu gromadzenie i udostępnianie informacji na temat tego tematu, jego występowania, postrzegania i zarządzania przez właściwe organy.

Oczekiwane rezultaty:

  • Pogłębienie zrozumienia i świadomości znaczenia przestępstw dotyczących wody słodkiej oraz ich wpływu na stres wodny i bezpieczeństwo wodne w Europie przez członków sieci IMPEL.
  • Dokument oceny zagrożenia przestępczością wodną.

Number: 2018/11 - 2019/11 - 2020/15 – Status: Zakończono – Period: 2018 - 2021 – Topic: Woda i ziemia - Tags:

Subscribe to our newsletter