IMPEL Logo

Wieloletni Program Strategiczny 2022-27

Date of publication Dec 08, 2022

Download

 Nowy wieloletni program strategiczny (MASP) IMPEL na lata 2022-27 jest opracowany z uwzględnieniem szeregu kwestii globalnych i wynikających z nich wyzwań praktycznych i zasobowych dla naszych członków. Możliwe jest, że dalsze nieoczekiwane wydarzenia mogą mieć wpływ na realizację programu. Program jest kształtowany przez "Zielony Ład" Unii Europejskiej (UE) z ambitnym celem "zero zanieczyszczeń" oraz przez nagłe sytuacje związane z klimatem i różnorodnością biologiczną. Uwzględniono w nim wyniki oceny zarządzania IMPEL 2020 oraz propozycje reform. Opiera się na dokumencie stanowiskowym IMPEL w sprawie zapewnienia zgodności z prawem ochrony środowiska przekazanym Komisji Europejskiej (KE) i będzie również odzwierciedlać dalszy rozwój obszarów roboczych Planu działania UE w zakresie zgodności z prawem ochrony środowiska, do którego IMPEL wnosi wkład wraz z innymi europejskimi sieciami profesjonalistów w dziedzinie ochrony środowiska. 

.

Tags:

Subscribe to our newsletter