IMPEL Logo

Lista kontrolna do oceny prawodawstwa pod względem praktyczności i wykonalności

W celu zachęcenia decydentów, ustawodawców i zainteresowanych stron do poświęcenia większej uwagi prawdopodobnym problemom praktyczności wdrażania i egzekwowania w trakcie procesu legislacyjnego, z myślą o przewidywaniu i rozwiązywaniu problemów związanych z praktycznością i egzekwowaniem poprzez proaktywne podejście, IMPEL zainicjowała projekt mający na celu stworzenie praktycznej listy kontrolnej do oceny wykonalności i egzekwowalności istniejącego i nowego prawodawstwa w celu poprawy ogólnego wdrażania unijnego prawa ochrony środowiska w państwach członkowskich.

Heads of EPA’s network.

. Dodatkowy załącznik(i).

Tags:

Subscribe to our newsletter