IMPEL Logo

Klasyfikacja odpadów z Zielonego Wykazu na podstawie "Rozporządzenia w sprawie przemieszczania odpadów

Celem praktycznych wytycznych jest pomoc przedsiębiorstwom i organom, które produkują, przetwarzają,
transportują, eksportują i kontrolują odpady, w prawidłowej ocenie tych odpadów. Wytyczne mają zatem na celu zapewnienie pomocy w ocenach, które należy podjąć w związku z klasyfikacją odpadów w odniesieniu do rozporządzenia w sprawie przesyłania odpadów. Treść stanowi interpretację Duńskiej Agencji Ochrony Środowiska dotyczącą podstawowych przepisów i ma charakter wyłącznie orientacyjny. W przypadku braku porozumienia co do interpretacji przepisów, decydują sądy.
Wymagania proceduralne dotyczące przemieszczania odpadów nie będą omawiane w niniejszej publikacji. Materiały referencyjne, zawierające wytyczne dotyczące procedur importu/eksportu odpadów, dostępne są na stronie internetowej Agencji Ochrony Środowiska. Austriackie wytyczne dotyczące klasyfikacji odpadów w ramach zielonej listy stanowiły znaczącą inspirację dla duńskich wytycznych. Wiele innych państw członkowskich UE stworzyło wytyczne i szczegółowe strony internetowe dotyczące rozporządzenia w sprawie przemieszczania odpadów, chociaż większość z nich skupia się na procedurach związanych z transgranicznym przemieszczaniem odpadów.

Wytyczne te są dostępne na stronie internetowej Agencji Ochrony Środowiska.

Tłumaczenie na język angielski niniejszych wytycznych zostało wsparte przez sieć IMPEL.

.

Tags:

Lead country and contact

Zjednoczone Królestwo

Subscribe to our newsletter