IMPEL Logo

Metodologia robienia właściwych rzeczy przy wydawaniu pozwoleń - Porównanie

Doing the right things for environmental permitting to trwający projekt (2016-2018), który dokładnie przygląda się relacji pomiędzy wydawaniem pozwoleń a inspekcją, identyfikuje ciekawe studia przypadków i najlepsze praktyki w Europie oraz identyfikuje i opisuje kroki, które mogłyby być stosowane w procedurach wydawania pozwoleń.

Propozycja tego 3-letniego projektu polega na: 1) zebranie i porównanie procedur, które są stosowane w
Europie w tej chwili i sprecyzowanie potrzeb, 2) na podstawie tych informacji zespół projektowy opracuje wytyczne, które są wystarczająco elastyczne, aby dostosować się do władz w Europie podczas wydawania pozwoleń na IED, 3) zorganizowanie sesji szkoleniowych dotyczących wydawania pozwoleń na IED i zidentyfikowanie luk w narzędziach i metodologii wydawania pozwoleń, tak aby można było zainicjować nowe projekty IMPEL.

.

Wynikiem końcowym prac są wytyczne do wydawania pozwoleń krok po kroku, dobrze wyszkoleni urzędnicy wydający pozwolenia
oraz identyfikacja nowych inicjatyw IMPEL w zakresie projektów dotyczących wydawania pozwoleń.

Tags:

Lead country and contact

Holandia

Subscribe to our newsletter