IMPEL Logo

Podręcznik kontroli i egzekwowania przepisów dotyczących e-odpadów

Niniejszy podręcznik ma na celu zapewnienie praktycznych wskazówek i informacji podstawowych urzędnikom zajmującym się regulacją i egzekwowaniem prawa, którzy zajmują się transgranicznym przemieszczaniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (UEEE) oraz odpadów elektrycznych i elektronicznych (e-odpadów). Chociaż działania zarówno państw wywozu, jak i przywozu są ważne dla skutecznego egzekwowania konwencji bazylejskiej, w tym w odniesieniu do e-odpadów, podręcznik koncentruje się przede wszystkim na państwach przywozu. Wynika to z faktu, że projekt ma na celu wspieranie budowania potencjału w zainteresowanych państwach, które są głównie państwami przywozu. Ponieważ porty morskie są zdecydowanie głównymi punktami wprowadzania przesyłek UEEE i e-odpadów na kontynent afrykański, niniejszy podręcznik koncentruje się na budowaniu potencjału i poprawie współpracy między urzędnikami odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów i regulację, których codzienna praca związana jest z afrykańskimi portami morskimi.

Podręcznik został przygotowany w 2012 roku przez członków zespołu projektowego IMPEL, odpowiedzialnego za realizację komponentu IV projektu E-waste Africa. Przygotowanie odbyło się w ścisłej współpracy z Sekretariatem Konwencji Bazylejskiej oraz BCCC-Nigeria.

Tags:

Subscribe to our newsletter