IMPEL Logo

Rezerwy finansowe na zobowiązania z tytułu ochrony środowiska - praktyczny przewodnik

Ten praktyczny przewodnik jest pomyślany jako dokument referencyjny dla regulatorów. Nie nakazuje on regulatorowi, co powinien zrobić. Ma natomiast na celu dostarczenie informacji, które pomogą organom regulacyjnym w podejmowaniu lepszych decyzji dotyczących rezerw finansowych na zobowiązania i obowiązki środowiskowe. W ten sposób powinien przyczynić się do poprawy ochrony środowiska i finansów publicznych, promować zgodność z zasadą "zanieczyszczający płaci" i zachęcać operatorów do inwestowania w zapobieganie zanieczyszczeniom.
Przewodnik identyfikuje kwestie, które należy rozważyć w procesie decyzyjnym przy ocenie rezerw finansowych, oraz pomaga regulatorom i innym użytkownikom w znalezieniu skutecznych rozwiązań. Podkreśla również znaczenie bieżącego utrzymania i monitorowania rezerwy finansowej w celu zapewnienia skutecznego dostarczenia tej rezerwy finansowej, gdy jest to wymagane, a także dostarcza przykładów wykorzystania i wytycznych na poziomie międzynarodowym.

Trzy główne części przewodnika zawierają:

  1. informacje na temat obliczania kwoty rezerwy finansowej, w tym linki do dostępnych narzędzi i szablonu;
  2. szczegółowy podział kluczowych zalet i wad każdej rezerwy finansowej, wraz z zalecanymi kontrolami dla rezerwy finansowej w ogóle i dla każdej rezerwy finansowej; oraz
  3. przykłady wykorzystania i wskazówki.

Tags:

Lead country and contact

Zjednoczone Królestwo (Szkocja)

Subscribe to our newsletter