IMPEL Logo

Dobre praktyki w zakresie zwalczania rozproszonych zanieczyszczeń azotanami pochodzącymi z gospodarstw rolnych i zagród rolniczych

Dyrektywa azotanowa stanowi integralną część Ramowej Dyrektywy Wodnej i jest jednym z kluczowych instrumentów ochrony wód przed presją rolnictwa. W związku z tym prace te będą obejmowały działania wdrażające obie dyrektywy unijne.

Dokument jest częściowo zbudowany na raporcie komisji UE z 2011 r., “Kontrole dotyczące wdrażania dyrektywy azotanowej. Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród państw członkowskich. Guidelines on Controls” (załącznik 1), którego celem jest jeszcze większe skonkretyzowanie zaleceń z raportu poprzez podanie praktycznych przykładów dobrych praktyk w zakresie kontroli różnych środków. Przykłady mogą pochodzić z jednego państwa członkowskiego lub mogą być kompilacją praktyk z większej liczby państw członkowskich.

Tags:

Lead country and contact

Dania

Subscribe to our newsletter