IMPEL Logo

Poradnik dotyczący kontroli składowisk odpadów (wersja poprawiona 2016)

Jako że kontrola na składowisku odpadów musi obejmować różne tematy. Na podstawie projektu IMPEL’on Landfills, zespół kontrolny postanowił wybrać pewne tematy, na których skupi się niniejszy poradnik, a mianowicie:
(1) Kryteria i procedury przyjmowania odpadów.
(2) Kontrola gazu.
(3) Ochrona gleby i wody (wody podziemnej).
(4) Kontrola wody i zarządzanie odciekami.

.

Wytyczne te zawierają dla każdego z wyżej wymienionych tematów krótki opis, w tym wymagania dyrektywy składowiskowej dotyczące tej działalności. Po drugie odniesiono się do (wiadomo) istniejących wytycznych i narzędzi w krajach członkowskich UE.

.

Tags:

Lead country and contact

Holandia

Subscribe to our newsletter