IMPEL Logo

Zgodność z wytycznymi: Pomoc w zakresie Systemu Zarządzania Firmą (CMS)

Tradycyjny nadzór ma kilka wad. Chociaż niektóre podmioty regulowane potrzebują podejścia odstraszającego, większość podmiotów regulowanych jest skłonna przestrzegać regulacji publicznych. Niektóre z nich, zwłaszcza większe organizacje regulowane, reagują na nowe formy regulacji. Dla tych firm tradycyjne podejście nakazowo-rozdzielcze nie jest zbyt skuteczne, ponieważ nie rozpoznaje własnych możliwości firmy’i może osłabić wewnętrzną motywację.

Dla kompetentnych i zmotywowanych firm bardziej efektywna jest zatem ocena sposobu, w jaki organizują one zgodność, niż sam pomiar zgodności. Część systemu zarządzania firmy, która ma na celu zapewnienie zgodności, nazywamy systemem zarządzania zgodnością firmy.
Niniejsze wskazówki mają zastosowanie do oceny systemu zarządzania zgodnością. Można je wykorzystać do oceny systemu zarządzania zgodnością dowolnej regulowanej firmy.

Wytyczne te zawierają krótki opis podstawowych zasad, korzyści oraz schemat blokowy do wykorzystania przy stosowaniu nadzoru CMS. Załączniki zawierają dalsze wyjaśnienia dotyczące stosowania jak glosariusz, narzędzie nadzoru CMS, kompetencje dla nadzorców CMS oraz praktyczne wskazówki dla agencji i inspektorów.

 

Tags:

Lead country and contact

Holandia

Holandia

Subscribe to our newsletter