IMPEL Logo

Wytyczne dotyczące wdrażania dyrektywy IED w planowaniu i realizacji kontroli

Niniejsze wytyczne zostały opracowane w ramach projektu IMPEL z 2012 r: Kontrole środowiskowe instalacji przemysłowych zgodnie z dyrektywą w sprawie emisji przemysłowych (IED) Głównym celem tego projektu było zorganizowanie wymiany informacji dotyczących najlepszych praktyk w zakresie wdrażania art. 23 dyrektywy IED z uwzględnieniem wytycznych dotyczących planowania kontroli i oceny ryzyka opracowanych już przez IMPEL oraz wymogów opisanych w art. 23 dyrektywy IED.

Tags:

Lead country and contact

Niemcy

Subscribe to our newsletter