IMPEL Logo

Wytyczne dotyczące skutecznego planowania kontroli przemieszczania odpadów

Na mocy rozporządzenia (UE) nr 660/2014 państwa członkowskie UE muszą ustanowić plany kontroli przemieszczania odpadów do 1 stycznia 2017 r., aby zapewnić niezbędną zdolność do przeprowadzania kontroli i skutecznie zapobiegać nielegalnemu przemieszczaniu. Niniejsze wytyczne, opracowane przez zespół projektowy IMPEL na podstawie doświadczeń krajowych, ankiety i intensywnych dyskusji z organami regulacyjnymi z krajów uczestniczących w projekcie oraz innymi ekspertami, wyjaśniają zasadnicze elementy planu kontroli przemieszczania odpadów oraz leżącą u jego podstaw ocenę ryzyka, opisują najlepsze praktyki i oferują szereg narzędzi, które mogą być przydatne dla organów, które muszą opracować plan kontroli.

Tags:

Lead country and contact

Niemcy

Subscribe to our newsletter