IMPEL Logo

IMPEL Review Initiative Tool (IRI)

IRI to skrót od IMPEL Review Initiative i jest to dobrowolna wzajemna ocena, w ramach której organy ochrony środowiska z krajów członkowskich sieci IMPEL pomagają sobie nawzajem w usprawnianiu wdrażania unijnego prawa ochrony środowiska. Dzięki IRI gospodarz otrzymuje bezpłatne porady w celu dalszego doskonalenia swojej pracy, a najlepsze praktyki są wymieniane w całej społeczności europejskiej.

Jeśli jesteś zainteresowany goszczeniem IRI, ten pakiet informacyjny dostarczy Ci kilku kluczowych informacji.

>

Doświadczenia z narzędziem

Dyskusja na linkedin:

Załącznik(i) dodatkowy(e)

Tags:

Lead country and contact

Holandia

Subscribe to our newsletter