IMPEL Logo

Wytyczne dotyczące kontroli dla chlewni intensywnych

Niniejszy poradnik jest wynikiem współpracy krajów reprezentowanych w projekcie IMPEL “Improving permitting and inspection of IPPC pig farming installations”. Celem projektu jest opracowanie praktycznych narzędzi dla inspektorów IPPC zajmujących się hodowlą świń. Struktura książki oparta jest na działaniach na fermie świń. Pasuje to do codziennej praktyki na fermie świń i regularnej kontroli na fermie świń.

Pięć wybranych głównych zagadnień środowiskowych to:

.
    .
  1. Przechowywanie obornika
  2. Rozrzucanie obornika na ziemi
  3. Systemy utrzymania zwierząt
  4. Techniki ograniczania emisji zanieczyszczeń oraz
  5. .
  6. Ocena zapachu.

W dużych fermach trzody chlewnej obowiązują przepisy europejskie. Najważniejsza jest dyrektywa o emisjach przemysłowych (wcześniej dyrektywa IPPC), która zawiera regulacje dotyczące instalacji IPPC. Minimalna ilość świń w IED to 2000 sztuk świń produkcyjnych lub 750 loch. IED zawiera wymagania dotyczące kontroli środowiskowych. Ponadto dyrektywa IED wymaga, aby instalacje IPPC stosowały najlepsze dostępne techniki (BAT), które znajdują się w dokumencie Bref “Intensywny chów drobiu i świń”. Dla większości działań na fermie trzody chlewnej można zdefiniować BAT i podano je w tym poradniku. Pomaga to inspektorom odnaleźć się w skomplikowanym i rozbudowanym dokumencie Bref.

.

Przygotowanie do inspekcji obejmuje zbieranie informacji i studiowanie dostępnych rysunków, map i informacji technicznych. Inspektorzy studiują również powiązane prawodawstwo i wytyczne (jeśli są dostępne). Wizyta składa się z dwóch części. W jednej części badane będą dokumenty, przeglądy i zapisy w biurze instalacji, druga część odbędzie się podczas kontroli instalacji. Listy kontrolne i główne pytania do inspekcji z niniejszego przewodnika mogą być wykorzystane na wszystkich etapach inspekcji.

Tags:

Lead country and contact

Holandia

Subscribe to our newsletter