IMPEL Logo

Ochrona przyrody przy wydawaniu pozwoleń i kontroli instalacji przemysłowych

Ten raport/narzędzie koncentruje się w szczególności na wyjaśnieniu kryteriów screeningu, ocenie znaczących skutków, ocenie oddziaływań skumulowanych oraz, jeśli to możliwe, mechanizmach wprowadzonych w celu sprawdzenia zgodności z warunkami pozwolenia dotyczącymi środków łagodzących ustanowionych na mocy art. 6 ust. 3. 6(3). W odniesieniu do kwestii związanych z Naturą 2000 w ramach wydawania pozwoleń i kontroli instalacji przemysłowych, projekt zidentyfikował pewne dobre praktyki opisane w raporcie.

Tags:

Lead country and contact

Niemcy

Subscribe to our newsletter