IMPEL Logo

Dialog sąsiedzki - zestaw narzędzi

Dokument ten jest skierowany do władz i firm, które chcą stosować lub promować podejście oparte na bezpośrednim dialogu w celu rozwiązywania konfliktów środowiskowych pomiędzy mieszkańcami a zakładami przemysłowymi. Szereg państw członkowskich zaangażowało się w serię projektów dotyczących nawiązania dialogu sąsiedzkiego, w ramach których zebrano i oceniono przykłady, w jaki sposób konflikty środowiskowe pomiędzy firmami a ich sąsiedztwem mogły być rozwiązywane poprzez dialog.

Inny język(i)

Tags:

Lead country and contact

Niemcy

Subscribe to our newsletter