IMPEL Logo

Ustalanie celów inspekcji i monitorowanie wyników - poradnik

Przez kilka lat firma IMPEL pracowała nad tematem planowania kontroli w ramach projektu Doing the right thing (DTRT). W DTRT wprowadzono cykl inspekcji środowiskowych. Ważnymi krokami w tym cyklu jest ustalenie priorytetów oraz zdefiniowanie celów kontroli i powiązanych z nimi wskaźników efektywności działania. Kiedy władze rozpoczęły wdrażanie DTRT, okazało się, że potrzebują one dalszego wsparcia, zwłaszcza w odniesieniu do tych dwóch etapów. Dlatego IMPEL zdecydował się na opracowanie dodatkowych narzędzi w tych obszarach.
Wskazówki zawarte w niniejszym raporcie koncentrują się na ustalaniu celów inspekcji i monitorowaniu wyników. W innym projekcie opracowano narzędzie do ustalania priorytetów (projekt EasyTools). Wraz z DTRT stanowią one dla organów kompleksowy zestaw wytycznych do planowania kontroli.

. .

Tags:

Lead country and contact

Holandia

Subscribe to our newsletter