IMPEL Logo

Poradnik krok po kroku dla kontroli przemieszczania odpadów

Zgodnie z zaleceniem przewidującym minimalne kryteria kontroli środowiskowych (RMCEI) wszystkie działania kontrolne powinny być planowane z wyprzedzeniem. Rozporządzenie UE w sprawie przemieszczania odpadów (WSR) stanowi, że państwa członkowskie muszą ustalić zasady egzekwowania przepisów i przeprowadzać kontrole. Rozporządzenie daje jedynie pewne wskazówki dotyczące tego, jak, gdzie i kiedy powinny się one odbywać. Niniejszy poradnik został opracowany w celu udzielenia bardziej szczegółowych odpowiedzi na te pytania.

.

Tags:

Lead country and contact

Holandia

Subscribe to our newsletter