IMPEL Logo

Tools

 • Zgodność z wytycznymi: Pomoc w zakresie Systemu Zarządzania Firmą (CMS)

  Tradycyjny nadzór ma kilka wad. Chociaż niektóre podmioty regulowane potrzebują podejścia odstraszającego, większość podmiotów regulowanych jest skłonna przestrzegać regulacji publicznych. Niektóre z nich, zwłaszcza większe organizacje regulowane, reagują na nowe formy regulacji. W przypadku tych firm tradycyjne podejście oparte na dowodzeniu i kontroli nie jest zbyt skuteczne, ponieważ nie uwzględnia własnych możliwości firmy i może osłabiać wewnętrzną motywację.

  [Read more]
 • Narzędzie do modelowania iDepend

  iDEPEND jest narzędziem do modelowania zależności, które może pomóc regulatorom w identyfikacji strategii interwencji i podejść w celu poprawy zachowań operatorów w zakresie zgodności ze środowiskiem. Jednocześnie narzędzie analizuje ewentualną skuteczność wybranego podejścia.

  [Read more]
 • Lista kontrolna do oceny prawodawstwa pod względem praktyczności i wykonalności

  W celu zachęcenia decydentów, prawodawców i zainteresowanych stron do poświęcenia większej uwagi prawdopodobnym problemom związanym z praktycznością wdrażania i egzekwowania prawa w całym procesie legislacyjnym, z myślą o przewidywaniu i rozwiązywaniu problemów związanych z praktycznością i egzekwowaniem prawa poprzez proaktywne podejście, IMPEL zainicjowała projekt mający na celu opracowanie praktycznej listy kontrolnej służącej do oceny praktyczności i egzekwowania istniejącego i nowego prawodawstwa w celu poprawy ogólnego wdrażania unijnego prawa ochrony środowiska w państwach członkowskich.

  [Read more]
 • Dialog sąsiedzki - zestaw narzędzi

  Niniejszy dokument skierowany jest do władz i firm, które chcą stosować lub promować podejście oparte na dialogu bezpośrednim w rozwiązywaniu konfliktów środowiskowych pomiędzy mieszkańcami a zakładami przemysłowymi. Szereg państw członkowskich zaangażowało się w serię projektów dotyczących nawiązania dialogu sąsiedzkiego, w ramach których zebrano i oceniono przykłady, w jaki sposób konflikty środowiskowe pomiędzy przedsiębiorstwami a ich sąsiedztwem mogły zostać rozwiązane w drodze dialogu.

  [Read more]

Subscribe to our newsletter