IMPEL Logo

Tools

  • Metodologia robienia właściwych rzeczy przy wydawaniu pozwoleń - Porównanie

    Robienie właściwych rzeczy przy wydawaniu pozwoleń środowiskowych to trwający projekt (2016-2018), w którym dokładnie przyglądamy się relacji pomiędzy wydawaniem pozwoleń a kontrolą, identyfikujemy ciekawe studia przypadków i najlepsze praktyki w Europie oraz identyfikujemy i opisujemy kroki, które mogłyby być stosowane w procedurach wydawania pozwoleń.

    [Read more]

Subscribe to our newsletter