IMPEL Logo

Przetwarzanie odpadów przed składowaniem zgodnie z art. 6 dyrektywy w sprawie składowania odpadów

Niniejszy raport przedstawia wyniki części projektu IMPEL Landfill Project skoncentrowanej na wdrożeniu przez państwa członkowskie UE art. 6 dyrektywy 1999/31/WE w sprawie składowania odpadów, w celu zbadania sytuacji w państwach członkowskich w zakresie składowania nieprzetworzonych odpadów. Wstępnie rozesłano ankietę.

.

Sprawozdanie obejmuje:

  • analizę różnych podejść do oceny potrzeby przetwarzania przed składowaniem
  • analizę kryteriów i technologii przetwarzania odpadów
  • .
  • instrukcje dotyczące mieszania odpadów
  • .
  • obserwacje dotyczące wspólnej metodyki oceny ANC w przypadku postępowania z odpadami stabilnymi niereaktywnymi
  • .
  • sugestie dotyczące właściwej kontroli w celu oceny zgodności z przetwarzaniem zarówno MSW, jak i odpadów przemysłowych.

Tags:

Subscribe to our newsletter