IMPEL Logo
  • Trei licitații de servicii pentru sprijinirea activităților IMPEL

    Trei licitații de servicii pentru sprijinirea activităților IMPEL

Bine ați venit la IMPEL

Rețeaua Uniunii Europene pentru punerea în aplicare și respectarea legislației de mediu (IMPEL) este o asociație internațională non-profit a autorităților de mediu din statele membre ale Uniunii Europene, din țările în curs de aderare și candidate la UE, din țările SEE și AELS și din țările potențial candidate la aderarea la Comunitatea Europeană.

Misiunea noastră este de a asigura punerea în aplicare și respectarea efectivă a legislației europene de mediu prin promovarea colaborării profesionale, a schimbului de informații și de bune practici între autoritățile de reglementare în domeniul mediului.

>

(*This designation is without prejudice to positions on status, and is in line with UNSCR 1244/1999 and the ICJ Opinion on the Kosovo declaration of independence.)

Subscribe to our newsletter