IMPEL Logo

Despre IMPEL

Rețeaua Uniunii Europene pentru punerea în aplicare și asigurarea respectării legislației de mediu (IMPEL) este o asociație internațională non-profit a autorităților de mediu din statele membre ale Uniunii Europene, din țările în curs de aderare și candidate la UE, din țările SEE și AELS și din țările potențial candidate la aderarea la Comunitatea Europeană. Asociația este înregistrată în Belgia, iar sediul său legal este la Bruxelles. În prezent, IMPEL are 56 de membri din 36 de țări, inclusiv toate statele membre ale UE, Macedonia de Nord, Serbia, Turcia, Islanda, Kosovo*, Albania, Elveția și Norvegia.

(*Această denumire nu aduce atingere pozițiilor privind statutul și este în conformitate cu RCSONU 1244/1999 și cu avizul CIJ privind declarația de independență a Kosovo.)

De la informală la formală

IMPEL a fost înființată în 1992 ca o rețea informală a autorităților europene de reglementare și a autorităților preocupate de punerea în aplicare și asigurarea respectării legislației de mediu. În 2008, IMPEL a fost transformată într-o asociație internațională fără scop lucrativ în temeiul legislației belgiene. Citește mai multe despre istoria rețelei IMPEL. 

Obiectivele rețelei

Obiectivul rețelei este de a crea impulsul necesar în Uniunea Europeană pentru a face progrese în ceea ce privește asigurarea unei aplicări mai eficiente a legislației de mediu. Activitățile principale ale IMPEL se desfășoară în cadrul unei structuri de proiect și se referă la sensibilizare, consolidarea capacităților, evaluarea inter pares, schimbul de informații și de experiențe privind punerea în aplicare, colaborarea internațională în materie de aplicare a legislației, precum și promovarea și sprijinirea posibilității de punere în practică și de aplicare a legislației europene de mediu.

IMPEL a devenit o organizație cunoscută pe scară largă în domeniul mediului și este menționată într-o serie de documente legislative și de politică ale UE, de ex.:

  • Decizia nr. 1386/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 noiembrie 2013 privind un program general de acțiune pentru mediu al Uniunii până în 2020 "Să trăim bine, în limitele planetei noastre", de stabilire a celui de-al șaptelea program comunitar de acțiune pentru mediu,
  • Recomandarea 2001/331/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 aprilie 2001 de stabilire a criteriilor minime pentru inspecțiile de mediu în statele membre (RMCEI),
  • Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind punerea în aplicare a legislației de mediu a Comunității Europene și,
  • Legile directoare ale Comisiei Europene privind evaluarea impactului.

Subscribe to our newsletter