IMPEL Logo

Despre IMPEL

Cine poate deveni membru?

Aderarea la IMPEL este deschisă autorităților publice care implementează și aplică legislația de mediu. Ea nu este deschisă persoanelor fizice. În mod obișnuit, calitatea de membru al IMPEL este preluată de EPA, inspectorate, agenții de autorizare și ministere. Asociațiile de organizații și autorități care se ocupă de implementarea și aplicarea legislației de mediu pot deveni, de asemenea, membre ale IMPEL.

Beneficii ale implicării

Relații

Organizația dvs. va face parte dintr-o rețea de peste 50 de autorități de mediu, având posibilitatea de a lucra împreună pe probleme practice de implementare prin intermediul unor proiecte și activități. Acest lucru va oferi organizației dvs. oportunități extinse de relaționare cu alți specialiști în implementare și aplicare a legii din țările membre IMPEL.

Învățare în comun

Proiectele și activitățile IMPEL oferă organizației dvs. posibilitatea de a lucra la provocări comune ale autorităților de mediu și de a produce noi idei și cunoștințe. IMPEL oferă o platformă pentru ca membrii să facă schimb de idei și experiențe și să învețe unii de la alții.

Părtășirea celor mai bune practici

Unul dintre principalele obiective ale IMPEL este de a împărtăși și de a elabora documente de orientare privind cele mai bune practici. Acest lucru permite învățarea din experiențele experților din alte autorități de mediu.

Acces la Basecamp

Basecamp este o platformă web de gestionare a proiectelor și de comunicare. IMPEL utilizează acest software pentru a facilita crearea de rețele, interacțiunea și schimbul de informații între membri. A avea acces la această platformă este unul dintre beneficiile practice ale calității de membru al IMPEL.

Creșterea capacității

IMPEL îmbunătățește consolidarea capacității organizației dvs. prin oferirea de oportunități de învățare prin proiecte, conferințe și cursuri de formare.

Participarea la proiecte

Organizația dvs. va beneficia de oportunitatea ca personalul să participe la proiecte (cu zborul, cazarea și costurile de bază pentru catering incluse).

Participarea la echipele de experți

Echipele de experți sunt forumuri tematice pentru colegii care gândesc la fel ca dvs. pentru a face schimb de informații despre punerea în aplicare și asigurarea respectării legislației de mediu. În calitate de membru, veți avea posibilitatea de a avea personal care să ia parte la echipele de experți și să ia decizii cu privire la proiectele viitoare.

Ajutați organizațiile să își utilizeze mai eficient resursele limitate

Prin elaborarea de orientări tehnice și prin promovarea utilizării abordărilor bazate pe riscuri pentru a direcționa eforturile IMPEL poate ajuta organizațiile membre să consolideze punerea în aplicare a legislației de mediu.

Colaborare între autoritățile de aplicare a legii

Colaborarea între autorități este foarte importantă, în special pentru problemele transfrontaliere. IMPEL consolidează comunicarea transfrontalieră și legăturile dintre experți și oferă membrilor posibilitatea de a lucra împreună la provocări comune în materie de punere în aplicare. Această activitate consolidează colaborarea dintre autoritățile de aplicare a legii din diferite țări.

Revizuiri inter pares

IMPEL oferă revizuiri inter pares denumite: "IMPEL Review Initiative" (IRI). IRI este o evaluare inter pares voluntară în cadrul căreia autoritățile de mediu din țările membre IMPEL se ajută reciproc pentru a îmbunătăți punerea în aplicare a legislației de mediu a UE. Având o IRI, organizația dvs. poate obține consultanță cu costuri reduse pentru îmbunătățirea în continuare a activității dvs..

Angajarea cu parteneri externi

IMPEL se află în strânsă cooperare cu mai multe rețele externe, cum ar fi Rețeaua internațională pentru respectarea și aplicarea legislației de mediu (INECE), Rețeaua europeană a șefilor agențiilor de protecție a mediului (NEPA), Rețeaua europeană a procurorilor pentru mediu (ENPE) și Rețeaua europeană a judecătorilor pentru mediu (EUFJE). În calitate de membru IMPEL, organizația dvs. va avea ocazia să se întâlnească și să lucreze și cu membrii acestor rețele.

Responsabilități

A fi membru vine cu responsabilități. IMPEL își obține cea mai mare parte a veniturilor de la Uniunea Europeană, dar o parte semnificativă (aproximativ 30%) provine din cotizațiile de membru (5.000 EUR pentru fiecare organizație membră). Rețeaua este la fel de reușită ca și participanții înșiși atunci când lucrează în rețea și colaborează, astfel încât participarea la luarea deciziilor, la proiecte și la activități este, de asemenea, o parte esențială a calității de membru.

Cum să procedați?

Dacă organizația dumneavoastră este interesată să devină membră a IMPEL, vă rugăm să contactați Secretariatul nostru.

Subscribe to our newsletter