IMPEL Logo

Despre IMPEL

Membrii IMPEL sunt 55 de autorități de mediu din 36 de țări: cele 28 de state membre ale UE, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Serbia, Turcia, Islanda, Kosovo*, Albania, Elveția și Norvegia. În cadrul Asociației IMPEL, acestea sunt denumite țări membre ale IMPEL.
Assamblată generală a IMPEL poate admite în cadrul Asociației observatori, care pot participa apoi la reuniunile Adunării generale cu o voce consultativă. Un observator poate fi o organizație sau o rețea internațională care are o legătură strânsă cu activitățile IMPEL. Experții, nominalizați de reprezentantul unui observator, pot participa, de asemenea, la proiectele și activitățile IMPEL.

(*Această desemnare nu aduce atingere pozițiilor privind statutul și este în conformitate cu RCSONU 1244/1999 și cu avizul CIJ privind declarația de independență a Kosovo.)

.

Subscribe to our newsletter