IMPEL Logo

About IMPEL

Personalul secretariatului este alcătuit dintr-o echipă de cinci funcționari:

.

Will Fawcett

Will Fawcett este responsabil pentru suportul organizațional și operațional al IMPEL’s. Principalele sale sarcini sunt planificarea, coordonarea și urmărirea reuniunilor Consiliului de administrație și ale AG. El îi sprijină pe președinte și pe vicepreședinte în activitatea lor. Ajută la redactarea cererilor de subvenții și a rapoartelor în colaborare cu consiliul de administrație, cu liderii echipelor de experți, cu responsabilul de proiect și cu responsabilul financiar. Coordonează secretariatul și asigură legătura și gestionarea furnizorilor de bunuri și servicii. De asemenea, coordonează activitățile cu alte rețele relevante de conformitate în domeniul mediului.

.

 

Pinar Topkaya

Pinar Topkaya se ocupă de managementul de proiect. Ea este responsabilă de supravegherea portofoliului de proiecte și a activităților și de stabilirea planurilor de management pentru proiectele IMPEL. Ea stabilește planurile de gestionare a riscurilor și asigură raportarea și controlul modificărilor. Ea sprijină echipele de experți în stabilirea planurilor de lucru ale acestora. Ea asigură monitorizarea și raportarea în timp util a progresului proiectului și redactează rapoarte tehnice pentru rapoartele de finanțare ale IMPEL. Ea sprijină responsabilii de proiect pentru controlul costurilor în colaborare cu responsabilul financiar.

.

Fotini Stamati

Fotini Stamati  Servicii de suport administrativ general

Fotini Stamati prestează IMPEL’s general administrativ suport. Gestionează procesul de manifestare a interesului și accesul membrilor’pe intranet și menține o listă de contacte actualizată. Ea distribuie informații relevante coordonatorilor naționali, consiliului de administrație și organizațiilor membre. Sprijină comunicarea pe intranet de la consiliu, comitete, proiecte și activități către rețea. Ea oferă sprijin pentru configurarea videoconferințelor și a procedurilor de înregistrare pentru reuniunile IMPEL și gestionează calendarul IMPEL.
.
Eleni Belmpa

Eleni Belmpa is in charge of Travel and Event Management and Support in IMPEL. She is responsible for preparing, organizing and managing IMPEL's virtual and hybrid physical events, including conferences, meetings, and general assemblies. She also develops standardized event components, such as forms, checklists, and model communications, that can be used for all events.

Senay Arslan

Şenay Arslan is responsible for the dissemination of the IMPEL Project Results. She is working with Project Managers, Expert Team leads and Board in improving the dissemination of project results like guidelines, story books, checklists, handbooks,  abstracts, forms, and documents. She supports the studies for developing practical self-teaching, e-learning, and training materials or other tools from IMPEL activity results. Senay also contributes to the development of the IMPEL website to optimize the IMPEL activity results for better suitability as self-teaching, learning, and training materials or other tools.

Subscribe to our newsletter