IMPEL Logo

Despre IMPEL

O mai bună implementare pentru viitor - cum poate IMPEL să contribuie?

Există mai multe modalități prin care IMPEL poate contribui la consolidarea punerii în aplicare a legislației de mediu în Europa, inclusiv:

  • ajutând țările să se conformeze mai rapid, de exemplu, prin schimbul de cunoștințe, competențe și bune practici și prin efectuarea de evaluări inter pares (IRI);
  • ajutând organizațiile de punere în aplicare să își utilizeze mai eficient resursele limitate, de exemplu, prin elaborarea de orientări tehnice și prin promovarea utilizării unor abordări bazate pe riscuri pentru a direcționa eforturile;
  • coordonarea acțiunilor între țări, de exemplu, în ceea ce privește punerea în aplicare a reglementărilor pentru a aborda circulația transfrontalieră ilegală a deșeurilor;
  • facilitarea comunicării între diferiți actori și rețele, de exemplu, procurori, judecători și mediatori;
  • informarea politicii cu ajutorul experienței și expertizei practice.

Înțelegerea și abordarea lacunelor de punere în aplicare

Trebuie să dezvoltăm o mai bună înțelegere a problemelor practice și a lacunelor în punerea în aplicare a legislației UE, astfel încât să putem identifica modul în care IMPEL poate contribui la eliminarea acestora. Această înțelegere va contribui la conturarea priorităților programului de lucru pentru viitor. În acest scop, s-au desfășurat activități, printre care: efectuarea unor analize periodice de evaluare a provocărilor legate de punerea în aplicare, evaluarea priorităților din cel de-al 7-lea PAE, consultarea Comisiei Europene și a Agenției Europene de Mediu, precum și a altor părți interesate, inclusiv ONG-uri și grupuri de afaceri, și realizarea unui sondaj în rândul membrilor noștri pentru a obține perspectiva acestora asupra problemelor și soluțiilor de punere în aplicare.

Această activitate se referă, de asemenea, la politica Comisiei Europene privind o reglementare mai inteligentă și la Programul privind conformitatea și performanța reglementării (REFIT). Prin REFIT, Comisia ia măsuri pentru ca legislația UE să fie mai "adecvată scopului": să simplifice și să reducă costurile de reglementare, menținând în același timp beneficiile.

Cum lucrăm

Principala activitate a IMPEL este realizarea de proiecte. Pentru fiecare proiect se întocmește un plan de proiect, așa-numitul Termeni de referință (ToR). ToR descrie proiectul atât din punct de vedere al obiectivelor, cât și al rezultatelor. Acesta include prevederi pentru evaluarea calității proiectului și o strategie de diseminare a rezultatelor proiectului. Este încurajată gestionarea în comun a proiectelor de către autoritățile de mediu din diferite țări membre IMPEL, precum și o participare largă la atelierele de lucru ale proiectului din partea tuturor membrilor IMPEL.

În plus față de proiecte, IMPEL organizează conferințe privind punerea în aplicare și respectarea legislației UE în domeniul mediului. La aceste conferințe participă în medie peste 200 de experți în domeniul autorizării, al inspecției, al aplicării și al elaborării de politici și legi din toate țările membre IMPEL și de la Comisia Europeană. Conferințele sunt folosite pentru a disemina produsele IMPEL către un public mai larg. De asemenea, ele oferă posibilitatea de a discuta noile tendințe din diferite țări, de a explora metode și instrumente de lucru nou dezvoltate și de a discuta despre aplicabilitatea și aplicabilitatea legislației viitoare. Conferințele oferă un forum pentru reprezentanții industriei europene și ai organizațiilor neguvernamentale pentru a discuta cu autoritățile de mediu din Europa oportunitățile de îmbunătățire a punerii în aplicare și a respectării legislației de mediu a UE și pentru a produce idei pentru noi proiecte și activități IMPEL.

Angajarea cu parteneri externi

De la mijlocul anilor 1990 încoace, Comisia și IMPEL au colaborat îndeaproape. Transformarea rețelei într-o asociație internațională independentă a autorităților de mediu a determinat necesitatea de a remodela relația IMPEL cu Comisia Europeană. La 15 septembrie 2009, a fost semnat un memorandum de înțelegere între IMPEL și Comisie, care recunoaște rolul IMPEL în ceea ce privește îmbunătățirea punerii în aplicare și a respectării legislației de mediu a UE și descrie cooperarea dintre IMPEL și Comisie în acest domeniu.Comisia Europeană a rămas un sponsor important al IMPEL. Din 2008, Comisia a sprijinit financiar IMPEL prin intermediul Regulamentului LIFE+.

În domeniul transporturilor internaționale de deșeuri, IMPEL a semnat un memorandum de înțelegere cu secretariatul Convențiilor de la Basel, Rotterdam și Stockholm și este membru al Rețeaua de mediu pentru optimizarea respectării reglementărilor privind traficul ilegal (ENFORCE).

În decembrie 2015, IMPEL și-a oficializat, de asemenea, cooperarea cu rețeaua THEMIS prin semnarea unui memorandum de înțelegere.

În cadrul celei de-a doua reuniuni a rețelelor de aplicare a legislației de mediu din UE, care a avut loc la Oxford (Regatul Unit) în septembrie 2017, IMPEL a semnat un memorandum de înțelegere cu Rețeaua europeană a procurorilor pentru mediu (ENPE) și Envicrimenet. Acest memorandum de înțelegere reprezintă un semnal clar al intenției celor trei rețele de a lucra împreună pentru a consolida punerea în aplicare și aplicarea efectivă a legislației penale europene în materie de mediu și a dreptului penal conex, precum și a lanțului de conformitate în ansamblul său.

IMPEL colaborează, de asemenea, în mod activ cu alți parteneri strategici, cum ar fi și Forumul UE al judecătorilor pentru mediu (EUFJE), Rețeaua șefilor agențiilor europene de mediu (Rețeaua AEP), Organizația Europeană a Instituțiilor Supreme de Audit (EUROSAI).

Lectură suplimentară

.

Subscribe to our newsletter