IMPEL Logo

Expert Teams

  Filter by tags

  Waste and TFS
 • Apă și terenuri icon Apă și terenuri

  Conștientizarea amenințării reprezentate de degradarea calitativă și cantitativă a resurselor de apă a crescut de-a lungul anilor. La fel ca și problemele legate de gestionarea deficitară a terenurilor și a solurilor. Prezența unui număr de structuri administrative și de aplicare diferite care operează într-un singur domeniu tematic, necesitatea de a opera într-o linie strategică definită, stabilită prin directive-cadru, precum și insuficiența dovezilor, a datelor și a informațiilor, sunt raportate ca fiind cauze majore ale decalajelor de implementare. Prin urmare, acest lucru poate pune în pericol capacitatea managerilor de apă de a planifica intervenții adecvate.

  [Read more]
 • Instrumente și abordări transversale icon Instrumente și abordări transversale

  Echipa de experți X-cutting este creată pentru a sprijini practicienii în domeniul reglementării care sunt responsabili de dezvoltarea de sisteme, procese, proceduri și noi metode de lucru. Echipa se ocupă în primul rând de sistemele de reglementare de tip "x-cutting", mai degrabă decât de cele specifice unui sector. Obiectivele echipei sunt: Să facă autoritățile de reglementare mai eficiente și mai eficace să identifice și să dezvolte instrumente globale pentru a sprijini autoritățile de reglementare și punerea în aplicare a noilor reglementări Să contribuie la dezvoltarea capacității în cadrul organizațiilor membre și la crearea unor condiții de concurență echitabile în Europa. să lucreze la identificarea și să contribuie la soluționarea unor probleme specifice.

  [Read more]
 • Protecția naturii icon Protecția naturii

  Oprirea și inversarea pierderii biodiversității până în 2020 reprezintă o prioritate în cadrul Uniunii Europene. Punerea în aplicare a legislației UE privind natura (directivele "Păsări" și "Habitate") este esențială pentru atingerea obiectivului UE 2020 privind biodiversitatea. Cu toate acestea, punerea în aplicare și asigurarea respectării legislației trebuie îmbunătățite. Având în vedere că în fiecare an ajunge la CE un număr relativ mare de plângeri și de proceduri de încălcare a dreptului comunitar legate de aceste directive privind natura, este necesar să se consolideze inspecția și aplicarea legii în acest domeniu, iar pentru a face acest lucru este necesar să ne unim forțele cu alte rețele Natura din Europa. În conformitate cu strategia IMPEL, principalele domenii de interes pentru protecția naturii vor fi acoperite de activitatea echipei de experți verzi. Această abordare a fost concepută ca fiind mai eficientă pentru a face față noilor perspective în ceea ce privește punerea în aplicare a legislației europene în domeniul naturii: va permite o abordare focalizată a problemelor legate de conservarea naturii și un dialog constant și structurat între experții în domeniul naturii dintre autorități, alte rețele importante, cum ar fi rețeaua de procurori, rețeaua de judecători, ONG-urile și institutele științifice. Obiectivul general al echipei de experți ecologiști este de a contribui la consolidarea punerii în aplicare a legislației UE în domeniul naturii prin creșterea gradului de conștientizare, extinderea rețelei de experți ecologiști, schimbul de bune practici, consolidarea colaborării cu rețeaua UE de procurori și cu rețeaua de judecători, consolidarea colaborării și schimbul de cunoștințe cu ONG-urile, îmbunătățirea cooperării între experții (în materie de aplicare) și organizarea de inspecții comune. IMPEL dorește să combine eforturile tuturor rețelelor, ale ONG-urilor și să își folosească experiența în domeniul inspecției și al aplicării legislației pentru a determina proiecte și activități care să aducă valoare adăugată în lanțul reglementare - autorizare și inspecție - aplicare - urmărire penală - verdict - evaluare a eficienței legislației.

  [Read more]
 • Deșeuri și TFS icon Deșeuri și TFS

  Tags: Waste and TFS

  Domeniul de activitate al echipei de experți în domeniul deșeurilor și al SFS se referă la punerea în practică și la aplicarea normelor internaționale și europene privind transportul și gestionarea deșeurilor. Scopul rețelei este de a promova respectarea Regulamentului european privind transportul deșeurilor și a directivelor privind gestionarea deșeurilor prin punerea în aplicare, de a realiza proiecte comune de punere în aplicare, de a promova schimbul de cunoștințe, de bune practici și de experiență în ceea ce privește punerea în aplicare a regulamentelor și a directivelor și de a stimula un regim uniform de punere în aplicare. Acest lucru se realizează prin activități de sensibilizare și de consolidare a capacităților, prin facilitarea colaborării interinstituționale și transfrontaliere și prin activități operaționale de aplicare a legii. Membrii clusterului reprezintă autoritățile de mediu, dar și serviciile vamale și de poliție și alte autorități care joacă un rol în punerea în aplicare a transferurilor transfrontaliere și a gestionării deșeurilor.

  [Read more]
 • Industrie și aer icon Industrie și aer

  Echipa de experți "Industrie și aer" se va concentra în principal pe punerea în aplicare practică și asigurarea respectării actelor legislative legate de industrie. În acest domeniu, principala directivă este Directiva 2010/75/UE privind emisiile industriale (IED), care înlocuiește, începând cu 7 ianuarie 2013, Directiva IPPC și șapte directive sectoriale. Pe lângă aceasta, Directiva privind calitatea aerului prezintă un interes deosebit pentru echipa de experți din cauza legăturii sale strânse cu emisiile atmosferice. Un alt act legislativ se referă la Directiva Seveso privind controlul accidentelor industriale majore.

  [Read more]

Subscribe to our newsletter