IMPEL Logo

Licitație pentru proiectul de gestionare a deșeurilor miniere

25 Jul, 2022

Proiectul IMPEL privind gestionarea deșeurilor miniere are ca scop compararea transpunerii directivei de către diferite state membre (SM) în vederea evaluării unor orientări comune pentru o mai bună gestionare a deșeurilor extractive istorice, inclusiv în vederea recuperării acestora ca materii prime secundare. Toate acestea ar trebui să fie în armonie cu indicațiile europene privind economia circulară. În cadrul proiectului, este necesară investigarea aspectelor practice ale proiectului (fără a se limita la cele de reglementare) de către o instituție sau un centru de cercetare expert în problema gestionării și valorificării deșeurilor extractive.

.

În consecință, IMPEL, pentru nevoile proiectului Managementul deșeurilor miniere, caută un furnizor de servicii.

.

Vă rugăm să consultați anunțul de servicii atașat pentru consultant în cadrul Proiectului IMPEL “Managementul deșeurilor miniere”.

.

Data limită pentru depunerea candidaturilor este 15 august 2022

>.

Anunț de servicii pentru consultant în cadrul proiectului IMPEL “MANAGEMENT OF MINING WASTE” INVITAȚIE LA LICITAȚIE

.

Subscribe to our newsletter